Duva Projecten

REFERENTIES

Duva Projecten is gestart in oktober 2020. Onderstaand treft u een overzicht van onze opdrachten.

PROJECTMANAGER INVESTERINGEN – WOONPLUS SCHIEDAM

Sinds december 2020 ben ik werkzaam in de functie van Projectmanager Investeringen bij Woonplus. Mijn opdracht richt zich op het project Nieuwe Energie voor Groenoord. Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor de realisatie van de deelprojecten binnen de gestelde kaders, het begeleiden van subsidietrajecten en het opstellen van interne beslisdocumenten, inclusief waarderingsberekeningen.

Nieuwe Energie voor Groenoord heeft als doel om van de wijk Groenoord in Schiedam, als eerste van Nederland, aardgasvrij te maken in 2030 en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het reduceren van CO2 uitstoot. Zie ook www.nieuweenergieschiedam.nl.

PLANONTWIKKELAAR RENOVATIE – VAN WIJNEN STOLWIJK

Met ingang van april 2024 ben ik werkzaam in de functie van Planontwikkelaar Renovatie bij Van Wijnen Stolwijk. Mijn opdracht richt zich op het, samen met het gedreven team van Van Wijnen, maken van plannen voor het verduurzamen en renoveren van de bestaande woningvoorraad.

PROJECTMANAGER – GEMEENTE ROTTERDAM

Sinds februari 2021 tot en met juni 2024 was ik werkzaam in de functie van Projectmanager bij het projectmanagementbureau (PMB) van de gemeente Rotterdam. Bij PMB ben ik verantwoordelijk voor een aantal deelprojecten die voortkomen uit het project Nationaal Programma Rotterdam Zuid en toezien op het samenvoegen en vergroten van woningen.

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Zie ook www.nprz.nl.

TECHNISCHE DUE DILIGENGE – L&A REAL ESTATE SOLUTIONS / MAGNUS GROUP

In 2021 heb ik een vijftal Technische Due Diligence (TDD) Red Flag rapporten mogen opstellen in opdracht van L&A Real Estate Solutions en Magnus Group. De TDD Red Flag rapportages hebben betrekking op het inzichtelijk maken van de risico’s in de aankoop van vastgoedobjecten. Deze vastgoedobjecten varieerde van 4.500 tot 12.500 m2 gebruiksoppervlakte.

KANTOORRENOVATIE – PAAS VASTGOED

Het begeleiden van de renovatie van het gehele interieur, inclusief installatie, van het kantoorverzamelgebouw aan de Innsbruckweg te Rotterdam. Het kantoorverzamelgebouw beschikt over circa 1.500 m2 VVO en wordt compleet gerenoveerd en verduurzaamd om aan te sluiten op de eigentijdse eisen en wensen. Het project is naar tevredenheid van de opdrachtgever in maart 2023 opgeleverd.

© 2024 Duva Projecten

Thema door Anders Norén